Basisteksten

Hier worden alle bronvermeldingen geplaatst van onze artikelen zodat niemand dezelfde bronnen gebruiken. De bronnen moeten als volgt genoteerd worden: (Familienaam, Initiaal. (jaar). Titel van het boek. Eventueel ondertitel. Uitgave of druk indien niet de eerste.
Plaats van uitgave: uitgever.)

Amber Mus:
Boonstra, J. (2014).De veranderingsmanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Vijfde druk. Amsterdam:
Business Contact.

Nsiala:
Joris Leeman (2018) 2de editie: Supply Chain Management. Integrale ketenaansturing: 10 bouwstenen

Maud:
Luyten, H. (2018). Ondernemen met menen in organisaties. Een praktische HRM-gids voor de lijnmanager.(hoofdstuk 3). Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Kobe:
Vanhee D. Hondeghem A., Veranderingsmanagement bij een bevoegdheids- en/of middelenoverdracht n.a.v. een staatshervorming: methodologie om dit type verandering te bestuderen (2009) Vlaams Tijdschrift voor overheidsmanagement Vol. 14 , p. 59 – 70

Jelle:
Liselotte, H. (2011). Informatiedossier. Sociale innovatie op organisatieniveau: een beknopte literatuurstudie. In H. Liselotte, Sociale innovatie in de vlaamse bedrijfspraktijk (pp. 9-31). Brussel: SERV.

Febe:
Van Nistelrooij, A. (2010). Organization Development: What’s Actually Happening? Journal of Change Management,10(4), 407-420

Lore:

Maaike:
Tummers, L.G. (2014) Verandermanagement en beleid: Waarom vertonen professionals weerstand tegen nieuw beleid? Bestuurskunde (pp.1-16). Geraadpleegd via http://hdl.handle.net/1765/50628

Anne:
de Caluwé, L. (2012). Veranderen in kleuren. In: M. de Witte, J. Jonker & M. J. Vink (red.), Essenties van verandermanagement. (z.p.). Deventer: Vakmedianet Management B.V.

Britney:
Cozijnsen, A. (2014). Verander-V’s. In A. Cozijnsen (red.), De 7 V’s van verandermanagement. (pp. 105-183). Amsterdam: Pearson Benelux