Lijst Referenties

Op deze pagina komen onze lijst referenties.

Maaike:
Tummers, L.G. (2014) Verandermanagement en beleid: Waarom vertonen professionals weerstand tegen nieuw beleid? Bestuurskunde (pp.1-16). Geraadpleegd via http://hdl.handle.net/1765/50628
(Gleeson & Knights, 2006)
(Ackroyd, 1996)
(Noordegraaf & Steijn, 2013)
(Klopper-Kes et al., 2010; Raelin, 1986)
(Berkovich, 2011)
(Ewalt & Jennings, 2004)
Brandsen, T., & Honingh, M. (2013). Professionals and shifts in governance. International Journal of Public Administration, 36(12), 876-883.
DeHart-Davis, L., & Pandey, S. K. (2005). Red tape and public employees: Does perceived rule dysfunction alienate managers? Journal of Public Administration Research and Theory, 15(1), 133-148.
Gleeson, D., & Knights, D. (2006). Challenging dualism: Public professionalism in ‘troubled’times. Sociology, 40(2), 277-295.
Levay, C., & Waks, C. (2009). Professions and the pursuit of transparency in healthcare:
Two cases of soft autonomy. Organization Studies, 30(5), 509-527.
Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.
Van den Brink, G., Jansen, T., & Pessers, D. (2006). Beroepszeer: Waarom Nederland niet goed werkt. Amsterdam: Boom.
Van den Brink, G., Jansen, T., & Pessers, D. (2006). Beroepszeer: Waarom Nederland niet goed werkt. Amsterdam: Boom.
Noordegraaf, M. (2014). Reconfiguring professional work: Changing forms of professionalism in public services. Administration & Society, Early View. DOI: 0095399713509242.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Berkovich, I. (2011). No we won't! Teachers' resistance to educational reform. Journal of Educational Administration, 49(5), 563-578.
Gleeson, D., & Knights, D. (2006). Challenging dualism: Public professionalism in ‘troubled’ times. Sociology, 40(2), 277-295.
Klopper-Kes, H. A. H. J., Siesling, S., Meerdink, N., Wilderom, C. P. M., & Van Harten, W. H. (2010). Quantifying culture gaps between physicians and managers in dutch hospitals: A survey. BMC Health Services Research, 10(1), 86.
Palm, I., Leffers, F., Emons, T., Van Egmond, V., & Zeegers, S. (2008). De GGz ontwricht: Een praktijkonderzoek naar de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel in de geestelijke gezondheidszorg. Den Haag: SP.

Amber:
(Boonstra, J. (2014). De veranderingsmanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Vijfde druk, Amsterdam: Business Contact)
(Boonstra, J. (2014), De verandermanagementbox. Vijfde druk. Amsterdam: Business contact)
Boonstra, J. (2018). J+ . (5/12/2018), op https://www.jaapboonstra.nl/
Boonstra, J. Wikipedia. (5/12/2018), op https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Boonstra
Boonstra, J. (2018). J+ . (5/12/2018), op https://www.jaapboonstra.nl/over-jaap/biografie-cv/
Vandale. (2018). Vandale. (5/12/2018), op https://vowb-vandale-nl.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do#

Britney:
Cozijnsen, A. (2014). Verander-V’s. In A. Cozijnsen (red.), De 7 V’s van verandermanagement. (pp. 105-183). Amsterdam: Pearson Benelux

Febe:
Van Nistelrooij, A., & Sminia, H. (2010). Organization Development: What’s Actually Happening? Journal of Change Management,10(4), 407-420

Jelle:
Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland.
Harell-Cook, G. (2001). manufacturing advantage. Why high performance work systems pay off. Academy of Management Review.

Kobe:
Vanhee D. Hondeghem A., Veranderingsmanagement bij een bevoegdheids- en/of middelenoverdracht n.a.v. een staatshervorming: methodologie om dit type verandering te bestuderen (2009) Vlaams Tijdschrift voor overheidsmanagement Vol. 14 , p. 59 – 70
Maud:

Nsiala:
1) J.A. Stoner en R.E. Freeman (1989), Management (4th ed.). Prentice Hall International
2) Volgens Wall Mart Inc. (2004) de drie belangrijkste retailkwesties van deze tijd
3) Naar D. Kelley en D.R. Conner (1979), "The Emotional Cycle of Change", Annual Handbook of Group Facilitation, San Diego, California University Associates
4) SQPI is een algemeen systeem, ontwikkeld door de auteur. Het is een onderdeel van het supplychainmanagementmodel dat wordt gebruikt in dit boek
5)TQM (Total Quality Managemen) is voornamelijk ontwikkeld door W.E. Deming en P.Crosby in de jaren tachtig van de vorige eeuw
6) Zie ook R.B. Chase, F.R. Jacobs en N.J. Aquilano (2004), Operations Management for Competitive Advantage (10th ed.). McGraw-Hill.
R.B. Kaplan en D.P.Norton (2001), The Strategy-Focuses Organization. Harvard Business Press, p164

Anne:
Burger, R.(2016). 20 Surprising Project Management Statistics. Geraadpleegd op https://blog.capterra.com/surprising-project-management-statistics/

de Caluwé, L. (2012). Veranderen in kleuren. In: M. de Witte, J. Jonker & M. J. Vink (red.), Essenties van verandermanagement. (z.p.). Deventer: Vakmedianet Management B.V.

Johnston, A., Lefort, F. & Tesvic, J. (2017). Secrets of successful change implementation. Geraadpleegd op https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation