Organisaties

Op deze pagina zullen we verschillende organisaties vermelden.

Maaike:

Amber:

Gebiedsgerichte werking, dit is een dienst in het stadhuis van Leuven.

Right management zijn “Global Career Experts” binnen de ManpowerGroup. Wij helpen organisaties wendbaarder, aantrekkelijker en innovatiever te worden door een cultuur van loopbaanmanagement en scholing te creëren die toekomstig talent koestert, mensen motiveert en betrekt en hen mogelijkheden biedt om doorheen hun loopbaan nog waardevoller te worden.

Bewust Veranderen" is een eigentijdse zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden. De beide groepen vergaderen gelijktijdig op dezelfde locatie, weliswaar in aparte zalen en dit elke woensdag van 19.30u tot 22.00u.

Britney:
Maatwerkbedrijf Entiris Centrale Diensten: Dit zijn projecten op industriële schaal, veeleisende oplossingen voor de medische sector. Er zijn geen problemen want Entiris zorgt er voor

Bewust veranderen: Dit is een zelfhulpgroep voor mensen met verslavingen en ook familie kan hier meer informatie krijgen.

Stebo Loopbaanbegeleiding: Werknemers en zelfstandigen kunnen hier gecoacht worden. Ze krijgen nieuwe inzichten en worden op weg gezet door een goede oplossing of verandering

Febe:

Bewust Veranderen: Het is een zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden.

Art of Work: Het is een organisatie die loopbaanbegeleiding geeft. Het traject omvat 4 of 8 uren begeleiding, afhankelijk van de vragen en noden.

Free Clinic vzw - PROject: Laagdrempelige hulpverlening en zorg voor personen met een afhankelijkheidsproblematiek en helpt hen veranderen.

SBS Skill Builders:Het is een bedrijf dat mensen begeleid met talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding zodat ze op de juiste manier een bedrijf kunnen leiden of een bepaalde functie invullen.

Jelle:
FS (Flanders Synergy)promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum, waar kennis over sociale innovatie wordt geproduceerd, verzameld en verspreid en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie worden ondersteund.

Het Finse overheidsprogramma TYKES wordt wereldwijd beschouwd als een inspirerende praktijk betreffende langlopende overheidsprogramma’s die organisatieontwikkeling willen stimuleren op nationaal niveau. Tykes stimuleert manieren van werken in Finse organisaties die tegelijkertijd de productiviteit én de kwaliteit van arbeid verbeteren. Dit wordt werken aan “qualitatively sustainable productivity growth” genoemd (Alasoini, 2005, p. 31). Het doel is welvaartcreatie en –behoud in de brede zin van het woord: het bevorderen van economische groei en innovatie, en het continueren van de sociale welvaart, waarbij dit laatste vooral gezien wordt als ‘nationaal geluk’.

Kobe:

Maud:
Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen. Dit is een organisatie die werkt vanuit de Vlaamse Overheid. Deze organisatie staat in voor het coachen, het geven van advies, toekennen van subsidies en financiering aan mensen die een bepaald plan of idee willen uitwerken. Dit kan gaan van het opstarten van een eigen zaak tot het helpen van bedrijven die met problemen zitten. Ze bieden ook de nodige gegevens op vlak van vergunningen en getuigschriften.

Nsiala:

Anne :