Organisaties

Op deze pagina zullen we verschillende organisaties vermelden.

Maaike:
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis.

Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVvP)
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel “de bevordering van de psychiatrie in de breedste zin, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie” (Statuten 2006). Vertaald in een bondige missie zet de NVvP zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Dit alles in de eerste plaats voor de patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen.

Amber:

Gebiedsgerichte werking, dit is een dienst in het stadhuis van Leuven.

Right management zijn “Global Career Experts” binnen de ManpowerGroup. Wij helpen organisaties wendbaarder, aantrekkelijker en innovatiever te worden door een cultuur van loopbaanmanagement en scholing te creëren die toekomstig talent koestert, mensen motiveert en betrekt en hen mogelijkheden biedt om doorheen hun loopbaan nog waardevoller te worden.

Bewust Veranderen" is een eigentijdse zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden. De beide groepen vergaderen gelijktijdig op dezelfde locatie, weliswaar in aparte zalen en dit elke woensdag van 19.30u tot 22.00u.

Britney:
Maatwerkbedrijf Entiris Centrale Diensten: Dit zijn projecten op industriële schaal, veeleisende oplossingen voor de medische sector. Er zijn geen problemen want Entiris zorgt er voor

Bewust veranderen: Dit is een zelfhulpgroep voor mensen met verslavingen en ook familie kan hier meer informatie krijgen.

Stebo Loopbaanbegeleiding: Werknemers en zelfstandigen kunnen hier gecoacht worden. Ze krijgen nieuwe inzichten en worden op weg gezet door een goede oplossing of verandering

Febe:

bewust.PNG

Bewust Veranderen: Het is een zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden.

art.PNG

Art of Work: Het is een organisatie die loopbaanbegeleiding geeft. Het traject omvat 4 of 8 uren begeleiding, afhankelijk van de vragen en noden.

free.PNG

Free Clinic vzw - PROject: Laagdrempelige hulpverlening en zorg voor personen met een afhankelijkheidsproblematiek en helpt hen veranderen.

sbs.PNG

SBS Skill Builders:Het is een bedrijf dat mensen begeleid met talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding zodat ze op de juiste manier een bedrijf kunnen leiden of een bepaalde functie invullen.

Jelle:
FS (Flanders Synergy)promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum, waar kennis over sociale innovatie wordt geproduceerd, verzameld en verspreid en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie worden ondersteund.

Het Finse overheidsprogramma TYKES wordt wereldwijd beschouwd als een inspirerende praktijk betreffende langlopende overheidsprogramma’s die organisatieontwikkeling willen stimuleren op nationaal niveau. Tykes stimuleert manieren van werken in Finse organisaties die tegelijkertijd de productiviteit én de kwaliteit van arbeid verbeteren. Dit wordt werken aan “qualitatively sustainable productivity growth” genoemd (Alasoini, 2005, p. 31). Het doel is welvaartcreatie en –behoud in de brede zin van het woord: het bevorderen van economische groei en innovatie, en het continueren van de sociale welvaart, waarbij dit laatste vooral gezien wordt als ‘nationaal geluk’.

Kobe:
FAVV: Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Tel: 011 26 39 84 E-mail: eb.vvaf|mil.ofni#eb.vvaf|mil.ofni
Adres: Kempische steenweg 297, 3500 Hasselt
Controle van de veiligheid in de voedselketen in 3 sectoren: primaire productie, transformatie & verwerking en distributie

Maud:
Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen. Dit is een organisatie die werkt vanuit de Vlaamse Overheid. Deze organisatie staat in voor het coachen, het geven van advies, toekennen van subsidies en financiering aan mensen die een bepaald plan of idee willen uitwerken. Dit kan gaan van het opstarten van een eigen zaak tot het helpen van bedrijven die met problemen zitten. Ze bieden ook de nodige gegevens op vlak van vergunningen en getuigschriften.

Nsiala:
Sociale Dienst voor gerechtelijke Jeugdhulp – Kortrijk
De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp (SDGJ) is een dienst van de Vlaamse Overheid die, in opdracht van de Jeugdrechter, case-onderzoek en case-management uitvoert in de gezinscontext van jongeren die door het Parket bij de Jeugdrechtbank werden aangemeld. De SDGJ gaat na of het maatschappelijk noodzakelijk is om, via gerechtelijke jeugdhulp, tussen te komen i.v.m. de gemelde ‘verontrusting’. Daarbij wordt gepeild naar de zorgen, krachten en te veranderen zaken bij de jongere en de ouder(s).

Samenwerkingsverband De Bolster – Beschut Wonen
Een bolster is nuttig,
ze laat de vrucht toe te groeien,
volwassen te worden,
tot ze het beschermende omhulsel
niet meer nodig heeft om verder te leven.

CAW Zuid-West-Vlaanderen – maatschappelijke zetel
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Anne:

Buroplus:
Buroplus is een erkend dienstverlener die hun klanten helpen de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren. Buroplus wil de slaagkansen van bedrijven in een groei- of verandertraject maximaliseren. Buroplus wil een sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor bedrijven en organisaties die veranderen, met focus op bedrijfsdoelstellingen op middellange en lange termijn.

Co-Direct:
Co-Direct is een advies- en begleidingsbureau voor bedrijven in verandering. Indien gewenst kan Co-Direct het veranderingstraject zelf begeleiden. Co-Direct zoekt mee naar een gepaste veranderingsstrategie. Hun aanpak bestaat uit een veranderingsmethodiek bestaande uit 5 gerichte stappen.

In-Transition:
In-transistion biedt een traject op maat aan in combinatie met coaching, begeleiding en a.d.h.v. workshops. Deze begeleiding zorgt voor inzicht in transitie en blijvende verandering van gedrag en mindset. Er kan gefocust worden op drie verschillende zaken; transitie voor een bedrijf, een team of individueel/persoonlijk.

Propellor:
Bij Propellor wordt er gewerkt rond projecten en verandering. Ze bieden praktische opleidingen en begeleidingen op maat aan. Het team bestaat uit 5 trainers/coaches.