Statistieken

Hier komen onze statistieken.

Maaike:
Eerst en vooral ben ik gaan zoeken met de termen ‘statistiek veranderingsmanagement’. Hierbij vond ik geen relevante informatie en bronnen.

Dan ben ik gaan zoeken met de termen ‘statistiek management’. Hierbij kreeg ik op het eerste zicht wel wat informatie maar na filteren bleef ook niets over. Ik vond geen statistieken.

Toen ben ik gaan zoeken met de termen ‘statistiek management federaal België’. Hier kreeg ik wederom niet veel resultaten maar kwam ik wel terecht bij een PDF bestand over de kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie.

1 van de statistieken die ik kan vinden in het PDF bestand gaat over de ADS hun personeelsevolutie en daar is sinds 2009 een globale daling van 17,4% en in absolute cijfers gaat dat om 99 mensen.

Een 2de statistiek die ik kan vinden in het PDF bestand toont dat de ADS over heel wat minder hooggeschoold personeel beschikt dan andere Europese statistiekinstanties, ondanks het feit dat het aandeel personeelsleden van niveau A en B de voorbije jaren licht is toegenomen (van 19,9 % in 2009 naar 25,6 % in 2012).

Rekenhof (2014) Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. [Verslag] Brussel. Rekenhof Geraadpleegd via https://www.ccrek.be/Docs/2014_42_KwaliteitOverheidsstatistieken_Samenvatting.pdf

Amber:
Allereerst heb ik gezocht met de term ‘Statistiek veranderingsmanagement.’ Hierover vond ik geen relevante statistieken dus ik heb mijn term eens aangepast naar ‘Statistiek management’, hierdoor vond ik al iets meer, maar nog steeds geen concrete statistieken. Daarna ben ik gaan zoeken op de term ‘Statistiek management overheid’, hier kwam ik meteen een paar PDF’en tegen. Ook bij de afbeeldingen vond ik meteen concretere statistieken dan bij de eerste termen.

De eerste statistiek gaat over beroepen van mensen met een pabo - opleiding. Deze werd op 5 oktober 2016 gepresenteerd door Eurostat.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/40/ruim-6-op-de-10-pabo-mannen-staan-niet-voor-de-klas
Eurostat. (2016). Ruim 6 op 10 pabo-mannen staan niet voor de klas. Statistiek.

Mijn tweede statistiek gaat over werkeloosheid, werkzaamheid of niet actief zijn om te werken. Deze heb ik gevonden op daskapital.nl. deze werd gepubliciteerd op 25 februari 2016 door Van Wensen.

https://www.daskapital.nl/4788182/dnb_publiceert_de_echtewerkloo/
Van Wensen. (2016). Werkeloosheid is 3,5 keer hoger dan officiële statistieken zeggen. Statistiek.

Deze statistiek gaat over de werkeloosheid, werkzaamheid (wil meer uren werken) en niet actief (wil wel werken.) Er zijn drie lijnen te zien, die elk voor bovenstaande uitleg verzorgt. Je ziet dat er meer werkzaamheid is en dat dit gestegen is sinds 2013 maar in 2015 opnieuw aan het dalen is. De werkeloosheid is 3,5 keer hoger dan officiële statistieken zeggen.

Britney:
Ik zocht via google statistieken over verandermanagement, te vinden bij afbeeldingen.
Hier is een voorbeeld met de vraag of verandering altijd noodzakelijk is. De cijfers zijn positief. Deze cijfers tonen aan of ze hun beleid moeten aanpassen of niet. Er staat geen periode vermeld. Het onderwerp is business intelligence

Passioned Group. (2012, 29 januari). Business Intelligence zet organisaties op zijn kop! Statistiek. Geraadpleegd via https://www.passionned.nl/

Verder vond ik geen nuttige informatie

Febe:
Ik heb gezocht op de site van statbel. Ik heb gekeken welke thema’s het meest verwant is met verandermanagement. Omdat er weinig over dit thema te vinden is, zoek ik meer naar ‘veranderen’.
Het gaat om een statistiek over de evolutie v/d levensverwachting bij de geboorte per geslacht. De doelgroep mannen en vrouwen over een periode van 1885 tot 2017.
X,Sterftetafels en levensverwachting, https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting(consultatie 11 december 2018)
Sterftetafels en levensverwachting,29 augustus 2018.

Knipsel.PNG

Hier gaat het om cijfers over nationaliteitswijzigingen van vreemdelingen die Belg worden over een periode van 2008 tot 2016.
X, Nationaliteitswijzigingen, https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/nationaliteitswijzigingen#news(consultatie 11 december 2018)
Nationaliteitswijzigingen,19 oktober 2017

Knipsel1.PNG

Jelle:
Ik zocht op de site statbel, hier vond ik geen zoekresultaten die verwant waren met veranderingsmanagement, ik heb toen verder gezicht rond verandering waar ik hierbij wel wat zoekresultaten vond.
1) Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2018, deze statistiek gaat over de gewerkte uren in de industrie in het 3de trimesters van 2018, waar aangegeven wordt dat er hier een stijging is van 1.4% tegenover 2017.
indexen van gewerkte uren: derde trimester 2018. (2018, december 14). Opgehaald van statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/indexen-van-gewerkte-uren-derde-trimester-2018

2) Industriële productie index : julie2018, hier gaat het over een stijging die vertoont wordt van in juli2018 waarbij er een stijging van 1.4% ten opzichte van juni 2018, hier gaat het over de seizoen gezuiverde industriële productie-index.
industriele productie-index: julie 2018. (2018, september 25). Opgehaald van statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/industriele-productie-index-juli-2018

Kobe:

Maud:

Nsiala:
Na veel opzoekingswerk ben ik door één of andere site op de website Statbel geraakt. Daar heb ik de woorden veranderingsmanagement en verandermanagement opgezocht zonder enig resultaat. Dan heb ik de woorden in 2 gesplitst en eerst het woord management opgezocht. Daar vond ik enkele resultaten, maar zonder enige statistiek. Daardoor heb ik het woord verandering ingetypt en heb ik veel resultaten gevonden.

Ik heb gekozen voor Productie-indexen in de bouwnijverheid januari 2018.
Het artikel gaat over dat de seizoensgezuiverde productie index in de bouwnijverheid een daling vertoont van 0,5% ten opzichte van december. Terwijl dat de werkdaggezuiverde productie index een stijging van 13,8% toont ten opzichte van januari.

Productie-indexen in de bouwnijverheid (januari 2018):
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/productie-indexen-de-bouwnijverheid-januari-2018

Anne:
Via google heb ik eerst ‘statistieken veranderingsmanagement’ opgezocht, maar dit leverde niet veel op. Om het eens anders aan te pakken, heb ik mijn volgende zoekopdracht in het Engels ingevoerd, nl. ‘organizational change charts’ en ‘organizational change stats’.

• De meeste statistieken die ik vond gingen over de verschillende redenen waarom veranderingen in organisaties stroef verlopen of waarom er weerstand optreed en wat de grootste uitdagingen zijn bij het realiseren van veranderingen (Burger, P.,2012).

• Tussen alle afbeeldingen vond ik onderstaande tabel. Er wordt aangetoond hoeveel pogingen tot verandering succesvol en niet-succesvol verlopen afhangend van verschillende factoren.

SVGZ-Secrets-of-successful-change-implementation-Ex2.ashx

McKinsey&Company, (2017). Secrets of successful change implementation. Geraadpleegd op 20 November 2019, op https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation