Trefwoordenlijst

Op deze pagina komen onze trefwoorden.

Maaike:
Interne communicatie
Organisatie
Risicofactoren
Verantwoordelijkheid
Werkprocessen

Amber:
Positieve dynamiek
Grenzen
Ketensamenwerking
Outsourcing
Cultuurverandering

Britney:
Change manager
Interne communicatie
Management modellen
Organisatie-ontwikkeling
Verandermanagement
Verandertraject

Febe:
Anchor(=anker)
Organisation development(=organisatie ontwikkeling)
Social order(=sociale orde)
Socialization(=socialisatie)
Strategic change(=strategische verandering)

Jelle:
structuur
organisatie
Leerdoelstelling
Verbetering
Streven naar Ontwikkeling
Verandermanagement
Lean productie

Kobe:
Implementatie
Inhoudsdimensie
Organisatiewerking
Terugkoppelingsmomenten

Maud:
Management
Structuur
Werkwijze
Ontwerpmodel
Organisatieverandering
Veranderingsproces

Nsiala:
Verandermanagement
Equivalent change management
Management
Structuur
Modellen

Anne:
Business process reengineering
Gepland / spontaan veranderen
Lean productie
Meet- en regelsystemen
Organisatiestructuur
Sociotechniek
Veranderingsmodellen